Op welke milieueffecten moeten we letten bij de energietransitie in Utrecht?

Olette Bollen 23-03-2022
79 keer bekeken 0 reacties

De energietransitie is een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. Het waarmaken van de klimaatdoelen heeft grote gevolgen voor de wijze waarop we produceren, reizen en onze huizen verwarmen. Ook voor Utrecht en Leidsche Rijn...

De doelen van de energietransitie zijn over het algemeen wel duidelijk, maar dat geldt niet voor de weg ernaar toe. De energietransitie houdt in dat afscheid wordt genomen van oude systemen en structuren, terwijl gezocht wordt naar duurzame alternatieven. Dat vergt flexibiliteit en aanpassingsvermogen, andere verhoudingen en nieuwe rollen van alle partijen. Veel is nog onduidelijk, maar zeker is dat we als bewoners een grote rol spelen in deze verandering.

De verantwoordelijkheid voor het realiseren van de energietransitie ligt voor een groot deel bij gemeenten. Activiteiten van de gemeente uit de 'Utrechtse Energieagenda’s' uit 2015 zijn inmiddels uitgevoerd of lopen nog steeds.

Daarnaast werkt de gemeente Utrecht aan een nieuwe Energievisie. Hierin komt te staan hoe en waar de stad energie kan besparen, duurzame energie kan opwekken en de infrastructuur kan aanpassen. Om in te schatten welke effecten de doelstellingen op het milieu zouden kunnen hebben, wordt een MilieuEffectRapport opgesteld (planMER).

Met milieueffectrapportage krijgt het milieu een plaats in de besluitvorming over een plan of project, zoals een windturbinepark, de aanleg van een weg of een nieuw bedrijventerrein. De verwachte effecten voor het milieu worden beschreven in een milieueffectrapport. Ook worden er alternatieve oplossingen beschreven, zodat verschillende effecten in beeld komen. De gemeente, die besluit over het plan of project, kan zo het rapport meenemen in haar overwegingen.

Voordat gestart kan worden met het MilieuEffectPlan, worden er uitgangspunten bepaald voor de verschillende onderzoeken die uitgevoerd moeten gaan worden. Zo zal er onderzoek gedaan worden naar de effecten op onder andere geluid, gezondheid, natuur, landschap en cultuurhistorie.

Wat er in het MilieuEffectPlan moet worden onderzocht en hoe dat wordt gedaan, staat in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Als inwoner van Utrecht kun je hierover van 11 maart tot en met 21 april 2022 meedenken door een zienswijze in te dienen. Kijk hoe je kan meedoen in de bijlage of op website van de gemeente Utrecht.

 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Duurzaamheid en klimaat

Reageren

X (voorheen Twitter)

Reacties

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Leidsche Rijn maken we samen

Dit platform is nieuw, ook voor ons. Werkt iets niet of niet goed? Of zou je hier meer willen kunnen doen of wil je achter de schermen meehelpen, laat het ons weten!

Cookie-instellingen